Tietoa otsonihoidosta

Onko otsonihoito vaarallista?

Kaikki aineet ovat vaarallisia, jos niitä käytetään väärin. Kaikkiaan otsoniterapia on osoittautunut erittäin
turvalliseksi. Harvat sivuvaikutukset ovat melkein poikkeuksetta johtuneet vääristä menetelmistä – vain ani
harvoin itse otsonista. Esimerkiksi erään väitöskirjan mukaan lähes kuudesta miljoonasta
hoitotoimenpiteestä sivuvaikutuksia havaittiin vain 40 tapauksessa. Suomen otsoniterapian kouluttamat
lääkärit ja terapeutit käyttävät menetelmiä, jotka he varmasti turvallisesti hallitsevat.
 

Onko otsonihoidosta tieteellistä näyttöä?

Otsoniterapiasta on tuhansia tutkimuksia. Useita satoja viitteitä julkaistuista tutkimuksista löytyy mm. sivulta
www.otsoniterapia.net/viitteet.htm. Lisäksi satoja tutkimuksia on estetty erilaisissa kongresseissa, ja monet
ovat kokonaan julkaisematta. Suuresta tutkimusmäärästä huolimatta otsoniterapia on silti Suomessa lähes
tuntematonta. Se on levinnyt useimpiin länsimaihin vasta aivan viime vuosina, ja vasta viimeisen
vuosikymmenen aikana on alkanut ilmestyä laadukkaita tutkimuksia myös länsimaisiin tiedejulkaisuihin. Silti
esimerkiksi Venäjällä on aiheesta tehty jo yli 200 väitöskirjaa.
 

Onko otsonihoito Suomessa laillista?

Suomen otsoniterapia teki vuonna 2006 lausuntopyynnöt niin Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen
(Nykyinen Valvira) kuin lääkelaitoksellekin. Lääkelaitos otti kantaa ainoastaan otsoniterapialaitteisiin,
joista se totesi, että mikäli ne ovat asianmukaisesti CE-merkittyjä, niiden markkinointiin ja käyttöönottoon
ei ole esteitä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus totesi, ettei Suomessa ole määritelty mitä lääkärit
saavat tehdä ja mitä eivät. Mikäli lääkärit ja/tai hoitajat kuitenkin tekevät ei-konventionaalisia hoitoja,
heidän tulee informoida potilasta, ettei hoito ole yleisesti hyväksyttyä ja varmistettava että potilas myös
tämän ymmärtää. Jos potilas tämän jälkeen antaa suostumuksen hoitoihin, ei hoitojen suorittamiselle ole
estettä. Suomen otsoniterapian klinikoilla potilailta pyydetään kirjallinen suostumus hoitoihin aina kun
suoritetaan infuusiohoitoa ja vaativampia injektioita.
 

Soveltuuko otsonihoito itsehoitoon?

Monet otsoniterapian sovellutukset soveltuvat itsehoitoon. Otsonoidut öljyt ovat yksi hyvä esimerkki
yksinkertaisesta ja tehokkaasta paikallisesta hoitomenetelmästä. Otsonoitua juomavettä on helppo valmistaa
kotioloissakin edullisella generaattorilla. Se on tutkitusti tehokas mm. moniin suun oireisiin sekä mahahaavan
ja pohjukkaissuolihaavan hoitoon. Useiden käyttäjäkokemusten perusteella otsonoitu vesi näyttää vaikuttavan
myös kokonaisvaltaisesti koko kehossa, ja siksi sitä voi kokeilla moniin muihinkin oireisiin.

Happibaari Helsinki  |  Takkatie 22, 00370 Helsinki  |  Puh. 050 339 8804 ja 040 821 2163  |  jarmo(at)happibaari.fi ja mervi(at)happibaari.fi
www.happibaari.fi  |  www.happihyppely.fi  |  tinnitushoitajat.fi